Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.lesnisklo.cz.

Kontaktní údaje
Název: Ing. Michal Kočárek
Sídlo: Maršovice 56, 46801
IČ: 68447337 (nejsem plátce DPH)
Živ. oprávnení evidencní císlo 350506-26691-01 ŽÚ/345/03/J-5 ze dne 25.02.2003, Městský úrad Jablonec nad Nisou.
Telefon: +420 603 867 609
Email: lesnisklo(@)lesnisklo.cz

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Způsoby plateb

Platbu za zboží je možné provádět:

- v případě zaslání po ČR předem na účet nebo dobírkou při převzetí zboží.

- v případě zaslání mimo ČR pouze předem na účet.

Dodávané zboží

Repliky historického skla. Jelikož se jedná o ryze ruční práci, můžou se jednotlivé produkty od sebe tvarově (rozměrem), množstvím obsahu bublinek a barvou lišit. Na okrajích číších ( po odstranění kopny ) se mohou vyskytovat nerovnosti. Fotografie uvedené na stránkách www.lesnisklo.cz se mohou barevně odlišovat od dodaného produktu.

Dodací podmínky

Zboží je zasíláno Českou poštou. Objednané zboží, u kterého je uvedeno skladem, je obvykle expedováno do 48hodin od závazného potvrzení objednávky. V případě platby předem na účet, je zboží expedováno po připsání částky na účet. Připsání částky může trvat 2-3 dny. Zboží, které není momentálně skladem, je expedováno obvykle do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech muže být, po domluvě s kupujícím, dodací lhůta delší. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nedosažitelnosti výrobku si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Náklady na poštovné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující. S přepravcem je možné po domluvě prodloužení doby úschovy.

O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem Zásilka je zpravidla doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží/produkt (kromě nákladů na doručení zboží) jsou zveřejněny v detailu produktu na internetových stránkách prodávajícího www.lesnisklo.cz . (Nejsem plátce DPH.)

Způsob dodání, cena

Každá zásilka je důkladně zabalena. Zboží je standardně zasíláno po celé České republice přepravní službou České pošty. Výše poštovného v případě platby dobírkou při převzetí zboží je 150,- Kč. Výše poštovného v případě platby předem na účet je 110,- Kč. Doba dodání ode dne odeslání je zpravidla 24 hodin. Zásilka se zbožím je doručena přímo na uvedenou adresu uvedenou v objednávce. V případě nezastižení v místě doručení je zásilka uložena na Vaší poště po dobu 7 dnů. S přepravcem je možné po domluvě prodloužení doby úschovy. V případě opětovného zaslání je k zásilce připočteno další poštovné ve výši 150,-Kč.

Dodání na Slovensko je možné pouze při platbě předem na účet. Účet je veden na Slovensku - Fiobanka. Cena poštovného je 250,-Kč. Výsledná cena objednávky je přepočtena dle aktuálního kurzu na EUR.

Dodání v EU je možné pouze při platbě předem na účet. Cena poštovného je dána dle váhy zásilky v rozsahu 400 - 3000,-Kč. Výsledná cena objednávky včetně upravené ceny poštovného v závislosti na váze zásilky je přepočtena dle aktuálního kurzu na EUR.

Dodání mimo EU je možné pouze po dohodě.

V případě viditelného poškození zásilky během přepravy, zásilku nepřebírejte. Poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné dle podmínek České pošty nahlásit na pobočce České pošty do 2 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nebude uznána z důvodu reklamačních podmínek České pošty. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky. K pořízení záznamu je nutné s sebou vzít kompltní zásilku včetně výplně (krabice, kompletní papírová výplň nebo bublinková folie)!

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

• zboží se již nevyrábí

• změnila se výrazným způsobem cena zboží

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky, kde se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Při objednání zboží upraveného přímo podle přání kupujícího není odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího možné. Vrácené zboží nezasílejte na dobírku. Takto zaslaná zásilka nebude přijata. Do popisu prosím uveďte, že zboží vracíte v zákonné lhůtě 14 dnů a číslo účtu, kam máme zaslat peníze. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené peníze zasíláme na Váš účet nebo složenkou. Složenka je zpoplatněna dle sazebníku České pošty.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Záruka - reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán kupujícímu e-mailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží je předán ihned.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující potvrzením objednávky dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran,sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Michal Kočárek, Maršovice 56, 46801.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická (na email lesnisklo(@)lesnisklo.cz)

Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod si prodávající vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vyhlášena vhodným způsobem na internetových stránkách www.lesnisklo.cz

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 17. listopadu 2017.