Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího                                                                                                     a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.lesnisklo.cz.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.lesnisklo.cz je Ing. Michal Kočárek, Maršovice 56, 46801, IČO: 68447337 (nejsem plátce DPH).

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Způsoby plateb

Platbu za zboží je možné provádět:

- v případě zaslání po ČR předem na účet nebo dobírkou při převzetí zboží.

- v případě zaslání mimo ČR pouze předem na účet.

Dodávané zboží

Repliky historického skla. Jelikož se jedná o ryze ruční práci, můžou se jednotlivé produkty od sebe tvarově (rozměrem), množstvím obsahu bublinek a barvou lišit. Na okrajích číších ( po odstranění kopny ) se mohou vyskytovat nerovnosti.

Dodací podmínky

Zboží je zasíláno Českou poštou. Objednané zboží, u kterého je uvedeno skladem, je obvykle expedováno do 48hodin od závazného potvrzení objednávky. V případě platby předem na účet, je zboží expedováno po připsání částky na účet. Připsání částky může trvat 2-3 dny. Zboží, které není momentálně skladem, je expedováno obvykle do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech muže být, po domluvě s kupujícím, dodací lhůta delší. V případě nedosažitelnosti výrobku si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Náklady na poštovné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.lesnisklo.cz . (Nejsem plátce DPH.)

Způsob dodání, cena

Každá zásilka je důkladně zabalena. Zboží je standardně zasíláno po celé České republice přepravní službou České pošty. Výše poštovného v případě platby dobírkou při převzetí zboží je 150,- Kč. Výše poštovného v případě platby předem na účet je 110,- Kč. Doba dodání ode dne odeslání je zpravidla 24 hodin. Zásilka se zbožím je doručena přímo k Vašemu domu. V případě nezastižení v místě doručení je zásilka uložena na Vaší poště po dobu 7 dnů. V případě opětovného zaslání je k zásilce připočteno další poštovné ve výši 150,-Kč (v případě dobírky) nebo 110,-Kč (v případě platby předem).

Dodání na Slovensko je možné pouze při platbě předem na účet. Účet je veden na Slovensku - Fiobanka. Cena poštovného je 250,-Kč. Výsledná cena objednávky je přepočtena dle aktuálního kurzu na EUR.

Dodání na Polsko je možné pouze při platbě předem na účet. Cena poštovného je 250,-Kč. Výsledná cena objednávky je přepočtena dle aktuálního kurzu na EUR.

Mimo ČR, SR a PL zasíláme po dohodě.

V případě viditelného poškození zásilky během přepravy, zásilku nepřebírejte. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nebude uznána z důvodu reklamačních podmínek přepravce.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

• zboží se již nevyrábí

• změnila se výrazným způsobem cena zboží

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky, kde se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Při objednání zboží upraveného přímo podle přání kupujícího není odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího možné. Vrácené zboží nezasílejte na dobírku. Takto zaslaná zásilka nebude přijata. Do popisu prosím uveďte, že zboží vracíte v zákonné lhůtě 14 dnů a číslo účtu, kam máme zaslat peníze. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. Vrácené peníze zasíláme nejpozději do 7 dnů na Váš účet nebo složenkou.

Důležité: Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

• Se zbožím musí být zaslána kopie faktury.

• Zboží nesmí být poškozeno.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán kupujícímu e-mailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží je předán ihned.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji poskytnutými při vyplnění objednávky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Údaje nutné pro doručení zásilky jsou předány pouze spediční firmě (Česká pošta není-li dohodnuto jinak).

Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupujícímu může být na emailovou adresu maximálně 2x za rok zaslána informační prodejní nabídka prodávajícího. Kupující má možnost kdykoliv emailem (nebo v poznámce u objednávky) požádat o nezasílání této nabídky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vyhlášena vhodným způsobem na internetových stránkách www.lesnisklo.cz

česky rusky english
transparent


Mapa stránek Šperky  - dárky pro ženy - Šperky bižuterie Made in Jablonec
TOPlist facebook