Trychtýř Viking

Cena:330 Kč
Skladem
cca 0,15 l
cca 19 cm

Trychtýř Viking

 5. - 9. století

Středověká číše Viking

Sklenice trychtýřovitého tvaru typická pro vikingskou dobu (800 - 1050 n.l.). Velké množství bylo nalezeno během archeologických vykopávek v celé Skandinávii, především však ve švédském městě "Birka" (tehdejší vikingské centrum obchodu). Některé zdroje uvádějí možný původ sklenic z tehdejší Francké říše, odkud si je Vikingové přivezli ze svých cest. Při hostinách se místo na stůl zprvu zapichoval do země, později do dřevěných nebo kovových podstavců. Odtud pochází jeho kuželovitý tvar.