Krautstrunk II.

Cena:290 Kč
Skladem
cca 0,3 l
cca 12 cm

Krautstrunk - 13.-15. století - Německo, Čechy

Určení: víno, nealko

Kraustrunk

Ve středověku se mimo různých forem kutrolfů, lahvic a vysokých válcovitých číší vyráběly nižší číšky různých tvarů zdobené mnoha dekory. Tyto vyúsťují ve 2. polovině 15. století ve známý krautstrunk a v 16. století pokračuje postupná tvarová přeměna krautstrunků až v romery. Krautstrunk je číše válcovitého nebo soudkovitého tvaru s miskovitým ústím vyráběna převážně v německých zemích. Kromě dekoru s perličkami byly tyto číše často zdobeny velkými plastickými nálepy, ovíjením nebo spinou. Starší variantou (výroba v byzantském Korintu 11. a 12. stol) byla číška kónického tvaru, která je u hrdla miskovitě otevřená.