Číše na vodu, pivo a destiláty

Holba

Holba se poprvé objevila v 16. století a vyráběla se až do konce 18. století. Jedná se o válcovitou nebo soudkovitou číši s jedním uchem.

 

Kraustrunky

Ve středověku se mimo různých forem kutrolfů, lahvic a vysokých válcovitých číší vyráběly nižší číšky různých tvarů zdobené mnoha dekory. Tyto vyúsťují ve 2. polovině 15. století ve známý krautstrunk a v 16. století pokračuje postupná tvarová přeměna krautstrunků až v romery. Krautstrunk je číše válcovitého nebo soudkovitého tvaru s miskovitým ústím vyráběna převážně v německých zemích. Kromě dekoru s perličkami byly tyto číše často zdobeny velkými plastickými nálepy, ovíjením nebo spinou. Starší variantou (výroba v byzantském Korintu 11.a12. stol) byla číška kónického tvaru, u hrdla miskovitě otevřená.

Historické sklo - holby, půllitry, štamprle

Lesním (historickým) sklem je nazýváno sklo s nazelenalou barvou a bublinkami. Jedná se o ruční řemeslnou výrobu. Ve sklovině se nacházejí v různém množství a velikosti bublinky. U výrobků jsou typické stopy na dně nádob, které vznikají odloučením od přílepníku.