Kutrolf rovný

Cena:390 Kč
Skladem
cca 0,5 l
cca 22 cm

Kutrolf - 14. - 16. století

Určení: víno, kořalka

 

Kutrolf je v provedení se čtyřmi hrdélky - kanálky. Toto složitě tvarované hrdlo kutrolfu zajišťuje, že se obsah samovolně nedostane ven. V Čechách se kutrolfy datují dle nálezů ze severozápadních Čech, ale také z Brna do doby od poloviny 14. do konce 15. století.  Nicméně i v renesanci se ještě dlouho používaly.

Související produkty